ReadyPlanet.com
dot
รพ.มะเร็งชลบุรีจัด “วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง” (3 ก.พ.62)

รพ.มะเร็งชลบุรี จัดวิ่ง  “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะ 5 / 10.5 / 21 กม.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา แบ่งกิจกรรมเป็นสามระยะคือ 5, 10.5 และ 21 กิโลเมตร ค่าสมัครต่อคน 400, 500 และ 600 บาทตามลำดับ ดูรายละเอียดที่ www.ccc.in.th/apps/runs/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม 8 สนาม 8 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในประเทศ, เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงปัญหาของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะจัดกิจกรรม THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี เส้นทางวิ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาการให้บริการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยในภาคตะวันออก

รายละเอียดประเภทระยะการแข่งขัน

** ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run 

ค่าสมัคร 400 บาท (รับจำนวน 900 คน)

** ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon 

ค่าสมัคร 500 บาท (รับจำนวน 3400 คน)

** ระยะทาง 21 กิโลเมตร Half Marathon 

ค่าสมัคร 600 บาท (รับจำนวน 500 คน)

หมายเหตุ : พิเศษเฉพาะนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ลดราคา 50%

** โควต้า Fun Run จำนวน 100 คน

** โควต้า Mini Marathon จำนวน 100 คน

โควต้านักศึกษารับสมัครโดยตรงที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ในเวลาราชการเท่านั้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

กำหนดการ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี"

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

10.00-17.00 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน / เปิดพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงภัยร้ายโรคมะเร็ง / เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน


วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา

03.00-04.30 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน

04.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

05.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 21 กิโลเมตร

05.30 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 10.5 กิโลเมตร

06.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 5 กิโลเมตร

08.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

** ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

** ชำระเงินผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี: วิ่งต้านมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เลขบัญชี: 207-0-51292-4

** ยืนยันผลการชำระเงิน พร้อมแนบรูปถ่ายการโอนเงิน

** สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากการส่งหลักฐาน 1-2 วัน

** ตรวจสอบเลข BIB ได้ในวันที่ 30 มกราคม 2562


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โทร. 0 3845 5456 ในเวลาราชการ(8.00 - 16.00 น.)

เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

แฟนเพจ www.facebook.com/events/328245861349448/
Sport Event

Thailand Super Series 2019 ส่งท้ายที่บุรีรัมย์ กับบทสรุป “ผู้ชนะประจำปี“ ทุกรุ่น
"GSC MiniMarathon" (8 มี.ค.63) เดินวิ่งการกุศล ม.บูรพา-หาดบางแสน
Thailand Super Series ทุกรุ่นลุ้นแชมป์แห่งปี ที่บุรีรัมย์ (25-27 ต.ค.62)
เต็มสปีดจากพัทยาสู่บุรีรัมย์ นัดตัดสินแชมป์ TSS 2019 ปลายตุลาคมนี้
"ฉลามชล RUN" (16 พ.ย.62) วิ่งยามเย็นระยะชิลๆ..ก่อนหนักหน่วงกับปาร์ตี้
ชลบุรีร่วมจัด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล" (24 พ.ย.62) สี่ระยะ
รถมิตซูบิชิฯจัดวิ่ง 5K/10K (22 ก.ย.62) ที่บางพระ
“เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” (20-25 ส.ค.62) ที่บางละมุง
พระพรหม Charity Run (20 ต.ค.62) 5K,10K ที่ศรีราชา
Chonburi Run for the King (10 ส.ค.62) ระยะ 3K,10K
พัทยามาราธอน (21 ก.ค.62) เปิดรับสมัครวิ่งอังคารนี้
แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์"
กอล์ฟหญิง "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" (20-23 มิ.ย.62)
วิ่งการกุศล สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี (22 ก.ย.62)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage