ReadyPlanet.com
dot
"ชลบุรี" จัดงานตกปลาชะโด-ปล่อยปลาชะโอน 25พ.ย.55

จังหวัดชลบุรี จัดงาน “ตกปลาชะโด ปล่อยปลาชะโอน คืนถิ่นอ่างเก็บน้ำบางพระ” ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.55 เวลา 05.00 – 17.00 น. เนื่องจากเป็นห่วงการลดปริมาณของสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ที่เกิดผลกระทบจากการขยายพันธุ์แพร่กระจายของปลาชะโด ภายในงานมีกิจกรรมปล่อยปลาชะโอน-สัตว์น้ำอื่นๆ แข่งขันตกปลาชะโด การแสดงกลองยาว นิทรรศการ  การออกร้านของสินค้า OTOP ตำบลบางพระ ฯลฯ

จังหวัดชลบุรี จัดงาน “ตกปลาชะโด ปล่อยปลาชะโอน คืนถิ่นอ่างเก็บน้ำบางพระ” ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.55 เวลา 05.00 – 17.00 น.

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดมีความเป็นห่วงถึงการลดปริมาณของสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ที่เกิดผลกระทบจากการขยายพันธุ์แพร่กระจายของปลาชะโด จึงได้จัดงาน “ตกปลาชะโด ปล่อยปลาชะโอน คืนถิ่นอ่างเก็บน้ำบางพระ” ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 17.00 น. โดยในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น การแข่งขันตกปลาชะโด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชมการแสดงกลองยาวชนะเลิศเยาวชนในเขตตำบลบางพระ การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การอนุรักษ์สัตว์สงวนและคุ้มครอง การออกร้านของสินค้า OTOP ตำบลบางพระ และกิจกรรมการปล่อยปลาชะโอน และสัตว์น้ำอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลของสัตว์น้ำในธรรมชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เทศบาลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เขตห้ามฆ่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ สถานีวิจัยน้ำบางพระ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี หน่วยงานบริหารการจัดการประมงทะเลอ่างศิลา และสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวขอเชิญประชาชน พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมการแข่งขันตกปลาชะโด ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 038–398049, 038-341166 และ 038-341783

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น สามารถชะลอการขยายพันธุ์ และการแพร่กระจายปลาชะโดในอ่างเก็บน้ำบางพระ เพิ่มปริมาณปลาชะโอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อรักษาไว้ปลาเศรษฐกิจมิให้เกิดการสูญพันธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ

อนึ่ง อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาให้กับจังหวัดชลบุรี และยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ อ่างเก็บน้ำบางพระมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ตกปลา ศึกษาธรรมชาติของนก และการพักผ่อนหย่อนใจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ได้ปล่อยปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุย และปลานิล ลงในอาบเก็บน้ำบางพระเป็นประจำทุกปี ปีละล้านตัวและกุ้งก้ามกรามปีละ 4-5 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณปลากินพืชรักษาสมดุลปลากินพืชและปลากินเนื้อ ซึ่งชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำมาจำหน่ายเป็นอาชีพได้ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันในอ่างเก็บน้ำบางพระมีจำนวนสัตว์น้ำลดลงมาก ชนิดปลาที่ชาวประมงจับได้เป็นจำนวนมากเป็นกลุ่มปลากินเนื้อโดยเฉพาะปลาชะโด ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 1-1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม มีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมยาว เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในแหล่งน้ำจืดทุกประเภท ปลาชะโดเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อน จำเป็นต้องมีการลดปริมาณเพื่อชะลอการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาชะโด ด้วยการตกและช้อนลูกปลาชะโดออกจากอ่างเก็บน้ำบางพระ

สำหรับปลาชะโอน ในอดีตพบว่าเป็นปลาที่พบในอ่างเก็บน้ำบางพระ แต่ปัจจุบันพบว่ามีความชุกชุมลดลงจนแทบจะหายไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนสำเร็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากอ่างเก็บน้ำบางพระพัฒนาวิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา จนปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้เป็นจำนวนมาก ปลาชะโอนเป็นปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในกลุ่ม “ปลาเนื้ออ่อน” เป็นปลาขนาดปานกลางความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร มีลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้าง ไม่มีเกล็ด มีหนวด 2 คู่ เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ปลาชะโอนเป็นปลาที่นิยมบริโภคเนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมบริโภคในลักษณะของปลาทอดกรอบ ปลาฉู่ฉี่ และปลารมควัน เพื่อใช้ประกอบอาหารประเภทต้มยำ หรืออื่นๆได้หลากหลาย นอกจากนี้ลักษณะขนาดรูปร่างและสีสันของปลาชะโอนยังนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาที่สวยงามส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบยุโรป โดยมีแหล่งรวบรวมส่งออกที่ประเทศสิงคโปร์ กล่าวได้ว่าปลาชะโอนจะเป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ที่มา : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ชลบุรี
เว็บไซต์
http://www.thailandchonburi.com
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage