ReadyPlanet.com
dot
"ตึกคอม ชลบุรี" จัดประกวดวงดนตรี นร.-นศ.

ตึกคอมชลบุรี จัดประกวดวงดนตรีสากล ระดับนักเรียน-นักศึกษา "TUKCOM MUSIC CHALLENGE 2012" ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม 46,000 บาท เปิดรับสมัครวันนี้จนถึง 7 มี.ค.55 ประกวดรอบคัดเลือก 17-21 มี.ค.55 รอบรองฯ 23 มี.ค.55 และรอบชิงชนะเลิศ 25 มี.ค.55 ที่เวทีกิจกรรม ชั้น B ตึกคอม ชลบุรี พร้อมชมคอนเสิร์ตวง The Mousses หลังประกาศผลและมอบรางวัล

ตึกคอมชลบุรี จัดประกวดวงดนตรีสากล ระดับนักเรียน-นักศึกษา "TUKCOM MUSIC CHALLENGE 2012" ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม 46,000 บาท โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ (หมายเหตุ : ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของการประกวดได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตึกคอม ชลบุรี ที่ http://www.tukcom.com/web/activities/music2012)

1. วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

2. เครื่องดนตรีกลางที่มีให้ได้แก่ กีต้าร์, กีต้าร์เบส, กลองชุดมาตรฐาน(กระเดื่องเดี่ยว), เครื่องดนตรีอื่นๆ สามารถใช้ได้ แต่ต้องนำมาเอง และต้องแจ้งในวันที่ทำการประกวดช่วงการลงทะเบียนรายงานตัว

3. เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆ เด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคสำหรับกีต้าร์

4. หัวหน้าวงขอรับรองว่า เอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการ และขอยอมรับกติกา และผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ห้ามใส่รองเท้าแตะขึ้นเวทีประกวด เด็ดขาด!

6. ต้องยืนยันเพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือกในวันประชุมวง และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพลงที่ใช้ในการประกวด (เพลงที่แจ้งในวันประชุมวงถือเป็นสิ้นสุด)

สถานที่แข่งขัน ลานกิจกรรม ชั้น B ศูนย์การค้าตึกคอม ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียน–นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2555

2. ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีมจากหลาย ๆ สถานศึกษาได้

3. สามารถสมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา

4. ต้องเป็นผู้มีอายุระหว่าง 12–23 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ขึ้นไป)

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หรือชนะเลิศการประกวดโครงการ Tukcom Music Challenge มาก่อน

6. กรอกใบสมัคร ติดรูป 1 นิ้ว พร้อมบัตรนักเรียน–นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

7. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น

8. ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นกันแดด ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ทุกคน

2. รูปถ่ายแบบเต็มวงโดยมีสมาชิกทุกคนในวง ขนาด 4x6 นิ้ว (ขนาดจัมโบ้) ตกแต่งภาพได้

3. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปี

4. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรนิสิต / นักศึกษา

ช่องทางการสมัคร

1. ทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ คุณปาล์ม แผนกกิจกรรมกลาง อาคารฮาเบอร์ มอลล์ ชั้น 15 เลขที่ 4/222 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวงดนตรีสากล") โดยจะถือเอาวันที่ 7 มีนาคม 2555 ซึ่งถือเป็นวันประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

2. ทางอีเมล์
come_on_egg@hotmail.comโดย ต้องพิมพ์ชื่อจริงของหัวหน้าวง และเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน (หากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไม่ได้จะถือว่าสละสิทธิ์) และเมื่อส่งแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ คุณปาล์ม 086-5331207 ทันที โดยจะถือเอาวันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ตั้งชื่อหัวเรื่องเมล์ว่า "สมัครประกวดวงดนตรี – ชื่อวง...") ส่วนหลักฐานประกอบอื่นๆ ให้นำมาส่งในวันประชุมวง

3. ส่งด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ ชั้น15 (ขึ้นลิฟท์ฝั่งลานจอดรถชั้น 4A) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00– 18.00 น. ติดต่อ คุณปาล์ม 086-5331207 โดยถือเอาวันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

1. วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

2.  เครื่องดนตรีกลางที่มีให้ได้แก่ กีต้าร์, กีต้าร์เบส, กลองชุดมาตรฐาน(กระเดื่องเดี่ยว), เครื่องดนตรีอื่นๆสามารถใช้ได้ แต่ต้องนำมาเองและต้องแจ้งในวันที่ทำการประกวด ช่วงการลงทะเบียนรายงานตัว

3. เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆ เด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคสำหรับกีต้าร์

4. หัวหน้าวงขอรับรองว่า เอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการ และขอยอมรับกติกาและผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ห้ามใส่รองเท้าแตะขึ้นเวทีประกวด เด็ดขาด!

6. ต้องยืนยันเพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือกในวันประชุมวง และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเพลงที่ใช้ในการประกวด (เพลงที่แจ้งในวันประชุมวงถือเป็นสิ้นสุด)

7.จำนวนรอบการประกวด และเวลาที่แต่ละวงใช้ประกวด

- รอบคัดเลือก ใช้เวลา 8 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 1 เพลง ดังนี้
1.เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้

- รอบรองชนะเลิศ ใช้เวลา 13 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง ดังนี้
1.เพลงอิสระ เพลงช้า (เพลงไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือก)
2.เพลงอิสระ เพลงเร็ว (เพลงไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือก)

- รอบชิงชนะเลิศ ใช้เวลา 18 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 3 เพลง ดังนี้
1.เพลงที่ทำการแต่งเองหรือทำดนตรีใหม่
2.เพลงอิสระ เพลงช้า (ไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ)
3.เพลงอิสระ เพลงเร็ว (ไม่ซ้ำกับรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ)
*** ใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด หัก 10 คะแนน

8. หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการด้วยว่า "เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด" เพื่อกรรมการจะให้คะแนนได้ตรงเพลง

9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียดต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว แต่หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์จากการประกวดได้ทันที

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี 50 คะแนน
- ความสมบูรณ์ของดนตรี 25 คะแนน
- จังหวะและทำนอง 10 คะแนน
- ความยากของเพลง 10 คะแนน
- เทคนิค/ ลูกเล่น 5 คะแนน

2. ความสามารถในการร้อง 25 คะแนน
- ความไพเราะของน้ำเสียง 15 คะแนน
- ภาษา อักขระ ความชัดเจน 10 คะแนน

3. Performace (คุณภาพของโชว์) 25 คะแนน
- ลีลาท่าทางการแสดงออก (ของทั้งวง) 10 คะแนน
- สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม 10 คะแนน
- การแต่งกาย 5 คะแนน
*** ทีมที่ใช้เวลาประกวดเกินกว่าที่กำหนด หัก 10 คะแนน

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 2,500 บาท

รางวัลพิเศษ
รางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ทุนการศึกษา 3,000 บาท

กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 : ประชุมและจับสลากลำดับประกวดรอบคัดเลือก
10.00 – 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
11.00 – 13.00 น. ตรวจเอกสาร เพิ่มเติม
13.00 – 14.00 น. - ประชุมกฎ กติกา และเกณฑ์การประกวด / จับสลากลำดับประกวดรอบคัดเลือก
*** หมายเหตุ ทุกวงต้องส่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน เพื่อรับทราบข้อตกลงในการประชุม

วันที่ 17–21 มีนาคม 2555 : ประกวดรอบคัดเลือก เวทีกิจกรรม ชั้น B
*** ทุกวันลงทะเบียนรายงานตัวก่อนประกวด ในเวลา 11.00 – 12.30 น. ทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาด้วยทุกครั้ง
13.00 – 17.00 น. ทำการประกวดและตัดสินวงเข้ารอบรองฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2555 : ประกวดรอบรองชนะเลิศ เวทีกิจกรรม ชั้น B
*** ทุกวันลงทะเบียนรายงานตัวก่อนประกวด ในเวลา 11.00 – 12.30 น. ทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาด้วยทุกครั้ง
13.00 – 17.00 น. ทำการประกวดรอบรองชนะเลิศ และตัดสินวงเข้ารอบชิงฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2555 : ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เวทีกิจกรรม ชั้น B
*** ทุกวันลงทะเบียนรายงานตัวก่อนประกวด ในเวลา 11.00 – 12.30 น. ทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาด้วยทุกครั้ง
13.00 – 17.00 น. ทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศ / ประกาศผลและมอบรางวัล / คอนเสิร์ตจากศิลปินวง The Mousses

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://www.tukcom.com/web/activities/music2012/
หรือ
www.facebook.com/TukcomNews
หรือโทรศัพท์ 086-533-1207
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage