ReadyPlanet.com
dot
ม.บูรพา จัดวิ่งเขาสามมุข-งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ศุกร์นี้

วันศุกร์นี้ (8 ก.ค.54) ม.บูรพา มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (8 กรกฎ) เริ่มด้วยกิจกรรม "วิ่งประเพณีเขาสามมุข 56 ปี" นักวิ่งขึ้นรถที่หน้าอาคารภปร.ตีสาม และปล่อยตัวที่เขาสามมุขตีห้า ก่อนจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ บริเวณลานอเนกประสงค์ หอประชุมธำรง บัวศรี เวลา 06.30 น. และจัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (8 กรกฎ) ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

พิธี "วิ่งประเพณีเขาสามมุข 56 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา"

03.00 น. รถรับผู้เข้าร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข จากหน้าอาคาร ภปร. ไปส่งเชิงเขาสามมุข

05.00 น. อธิการบดีเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งประเพณีเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา

06.15 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการวิ่งประเพณีเขาสามมุข ณ บริเวณลานธรรม หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หอประชุมธำรง บัวศรี

06.30 น. พระสงฆ์ 57 รูป มาพร้อมกัน ณ ห้องอาหารหอประชุมธำรง บัวศรี และถวายภัตตาหารเช้า
             ถวายสังฆทานปิ่นโตแด่พระสงฆ์ 57 รูป ณ ห้อง 101-102 หอประชุมธำรง บัวศรี

07.00 น. ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน และผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

07.30 น. ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 57 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หอประชุมธำรง บัวศรี


พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

08.30 น. ผู้เข้ารับโล่รางวัลต่างๆ และผู้เข้าร่วมพิธี ลงทะเบียน

09.00 น.
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า นิสิต และผู้มีเกียรติ พร้อมกันในหอประชุม
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีสงฆ์งานว้นคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
- รองอธิการบดีฝายบริหาร กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานว้นคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
- รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
- รองอธิบการบดีฝายวิชาการ ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2554
- อธิการบดีมอบเข็มและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ.2554
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบุรพา ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
- อธิการบดีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น
- รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น
- อธิการบดีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น
- ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิให้นิสิต
- นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตาจารย์ปราณี เชียงทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา มอบทุนการศึกษาให้แก่นายกองค์การนิสิตและประธานสภานิสิต
- ผุ้แทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ขอเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

"ประเพณีวิ่งเขาสามมุข"

(ที่มา : http://www.buu.ac.th/index1.php?link=studentlife)

วิ่งประเพณีเขาสามมุข เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะจัดให้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีนี้นิสิตที่นี่เค้าเล่ากันต่อๆมาว่า ถ้าได้เรียนที่ ม.บูรพาจะต้องเข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก็จะเรียนไม่จบ นี่เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ชาวบูรพาเล่าต่อๆกันมา

กิจกรรมการวิ่งประเพณีเขาสามมุขนี้ จะเริ่มตั้งแต่ในยามเช้าตรู่โดยจะมีรถมารับนิสิตจากหน้าอาคาร ภปร.ไปส่งเชิงเขาสามมุขที่เป็นจุดสตาร์ท จากนั้นจะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง ประเพณีเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเส้นทางในการวิ่ง จะวิ่งจากเขาสามมุข ผ่านแหลมแท่น สู่ถนนเลียบชายหาดบางแสน ผ่านวงเวียนบางแสน เข้าสู่ถนนหน้ามหาวิทยาลัย จุดเส้นชัยจะอยู่ที่บริเวณสวนสวนเทา–ทอง 50 ปี จุดนี้เองเป็นจุดสำคัญสำหรับนิสิตอย่างเราๆ เพราะบริเวณเส้นชัยนี่เอง ที่มีความเชื่อมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วว่า ถ้าได้เหยียบตัว A ตรงคำว่า GOAL ผลการเรียนของเราก็จะได้ A ด้วย ถึงจะเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ทุกปีที่วิ่งประเพณีตัว A ก็จะถูกเหยียบจนสีจางไปเลยทีเดียว

ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้รักสามัคคีแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะในการวิ่งเขาสามมุข เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตที่ชนะสามารถวิ่งจากเขาสามมุขมาถึงมหาวิทยาลัยเป็นคนแรก เมื่อวิ่งมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วจะได้ยินเพลงแห่งความภาคภูมิใจ นั่นคือ เพลง แปดกรกฎ

เพลง "แปดกรกฏ"

เนื้อร้อง ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

ทำนอง อ.หิรัญ บรรจงปรุ - อ.วีรพล บุญพิทักษ์

จังหวะ March Tempo

ขับร้องทำนองใหม่ นันทิภา รัตนเพียรชัย

ทำนองใหม่ นพดล สิทธิชัย จังหวะ โบเลโร่

" วันที่แปดกรกฏกำหนดไว้  เป็นวันวิทยาลัยการศึกษา

ขยายออกท้องถิ่นจินตนา  ให้อุดมศึกษาแก่ชาวไทย

เลือกจำเพาะเหมาะดีที่บางแสน  ต้องวางแผนกะการเป็นงานใหญ่

วางศิลาฤกษ์ลงตรงชายไพร  เพื่อจะได้ตึกงามอร่ามตา

ตัดมะพร้าว แผ้วถาง สร้างถนน  แต่ละต้น เสียดายเป็นหนักหนา

เพราะน้ำหอมระรื่นชื่นอุรา   แต่เพื่อการศึกษาก็จำใจ

ท่านผู้ใดจะใช้ถนนนี้  ทุกทิวาน่าที่จะครวญใคร่

ว่าตนช่วยสร้างวิทยาลัย  ให้ชื่อหอมแทนได้หรือไม่เอย "
ข่าวบางแสนสุข

ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"
ชมช็อปชิม "Thai Taste Expo 2018" ที่สวนนงนุชพัทยาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage