ReadyPlanet.com
dot
"เทคนิคบางแสน" เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้น 19 วิชา

"เทคนิคบางแสน" เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้น 19 วิชา

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 16 ต.ค.60 รับเพียง 20 คนต่อวิชา

 

วิทยาเทคนิคบางแสน (หรือวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 19 วิชา ใช้เวลาเรียน 120 และ 150 ชม. ค่าเรียนเพียง 370 และ 460 บาท รับสมัครถึง 16 ต.ค.60 รับเพียงวิชาละ 20 คน

 

วิทยาเทคนิคบางแสน (หรือวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 19 วิชา เช่น ซ่อมแอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผม งานประดิษฐ์ นวด ดูดวง ทำขนมอบ ใช้เวลาเรียน 120 และ 150 ชม. ค่าเรียนเพียง 370 และ 460 บาท รับสมัครถึง 16 ต.ค.60 รับเพียงวิชาละ 20 คน เรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกก็ได้ ใช้ในชีวิตประจำวันก็ดี หรือหารายได้พิเศษ ไปจนถึงต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัว

"วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี" ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคบางแสน" เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นอกจากเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาต่างๆ อาทิ เทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี ฯลฯ ยังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร "วิชาชีพระยะสั้น" ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งสนใจอยากเรียนรู้งานช่างงานฝีมือ เช่น ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผมชายหญิง งานประดิษฐ์ จัดช่อดอกไม้ ทำขนมอบ นวด ดูดวง ขับร้อง และอื่นๆ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ แม้กระทั่งเพื่อเป็นงานอดิเรกพักผ่อนหย่อนใจ หรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

วิทยาเทคนิคบางแสน (หรือวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 19 วิชา ใช้เวลาเรียน 120 และ 150 ชม. ค่าเรียนเพียง 370 และ 460 บาท รับสมัครถึง 16 ต.ค.60 รับเพียงวิชาละ 20 คน

 

คอร์สวิชาชีพระยะสั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง สามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอด เก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ ศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น จนมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว บวกกับปัจจุบัน เราสามารถใช้โซเชี่ยลมีเดีย เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดแบบออนไลน์ เพิ่มพูนจากรายได้เล็กๆน้อยๆในจุดเริ่มต้น สามารถกลายเป็นรายได้ก้อนโต มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ซึ่งที่ผ่านมา มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในหลากหลายอาชีพ

คอร์สวิชาชีพระยะสั้นแต่ละวิชาใช้เวลาเรียนเพียง 120 และ 150 ชั่วโมง อีกทั้งค่าเรียนก็แสนถูกเพียง 370 และ 460 บาท ตามลำดับ แบ่งเป็นค่าสมัครเรียน 10 บาท บวกค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท และ ค่าระดมทรัพยากรสาธารณูปโภค ชั่วโมงละ 2 บาท เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. และรอบค่ำ 17.00-20.00 น.

ขณะนี้ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสารพัดช่าง ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าหนองมน ใกล้ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3/2560 จำนวน 19 วิชา รับนักศึกษาจำนวนจำกัดเพียง 20 คนต่อวิชาเท่านั้น 

ผู้สนใจสามารถสม้ครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (เปิดเรียน 16 ตุลาคม 2560) ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพียงยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ หลักฐานการสมัครเรียนประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (แต่งกายสุภาพ), สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 038-386360, เว็บไซต์ www.chpt.ac.th/ และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/chonpolytech

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพระยะสั้น รุ่น 3/2560 (163)

(ในวงเล็บคือ ชื่ออาจารย์ผู้สอน)

 

วิทยาเทคนิคบางแสน (หรือวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 19 วิชา ใช้เวลาเรียน 120 และ 150 ชม. ค่าเรียนเพียง 370 และ 460 บาท รับสมัครถึง 16 ต.ค.60 รับเพียงวิชาละ 20 คน  

 

ชุดไทยสมัยนิยม 1 (นางนิภา ศิริมัย)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

งานซ่อมแซมปรับเปลียนรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้า (นางสิรีย์ อินทร์เพ็ญ)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม (นางแก้วตา กำมะหยี่)

เรียนรอบบ่าย รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น (นางสาวผาสุก ทองสำริด)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

งานประดิษฐ์จากเชือกและลูกปัด (นางกรวรรณ รักบุญถิ่น)

เรียนรอบบ่าย รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

จัดช่อดอกไม้แบบสากล (นางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ขนมอบตามเทศกาล (นางวนิดา คณะธรรม)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง (นางรจนา ปั้นปิดานุสรณ์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

อาหารนานาชาติ (นางวันเพ็ญ เลิศวิไลรัตน์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง (นางสินรา ฤทธิ์มหันต์)

เรียนรอบบ่าย รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ขับร้อง (นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ขับร้องเพื่อนันทนาการ  (นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์)

เรียนรอบบ่าย รวม 120 ชั่วโมง ค่าเรียน 370 บาท

เทคนิคการตัดผมชาย (นายสิบ ขวัญแก้ว)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

เทคนิคการซอยผม-ตัดผม (นางสาวภารวี เฉลิมทิพย์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ตัดแต่งทรงผม-สระเซ็ต (นางสาวภารวี เฉลิมทิพย์)

เรียนรอบบ่าย รวม 120 ชั่วโมง ค่าเรียน 370 บาท

เทคนิคการตัดผมชาย (นางสาวนภาพร ริมรักษา)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

ตัดผมชายเบื้องต้น (นางสาวนภาพร ริมรักษา)

เรียนรอบบ่าย รวม 120 ชั่วโมง ค่าเรียน 370 บาท

นวดไทยเพื่อสุขภาพ (นายโกเมศ จันทร์หมื่นไวย)

เรียนรอบบ่าย รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

งานพยากรณ์เส้นลายมือบอกชีวิต (นางโชติมา นวลจันทร์)

เรียนรอบเช้า รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีเบื้องต้น (นางโชติมา นวลจันทร์)

เรียนรอบบ่าย รวม 120 ชั่วโมง ค่าเรียน 370 บาท

งานซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (นายสมภพ เปรมประเสริฐ)

เรียนรอบบ่าย รวม 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 460 บาท

 

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ยังเปิดสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "กลุ่มสนใจ" รุ่น 3/2560 จำนวน 7 วิชา ค่าเรียนวิชาละ 1,010 บาท ได้แก่ ขับร้อง, เกล้าผม-ถักเปีย, ทรงผมสไตล์แฟชั่น, งานประดิษฐ์จากเชือก, นวดสัญญาณ 50 จุด, แกะสลักผักผลไม้ในงานอาหาร และ งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีแบบประยุกต์ สนใจวิชาไหนอ่านรายละเอียดได้จากภาพประกอบข้างล่าง

 

วิทยาเทคนิคบางแสน (หรือวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป 19 วิชา ใช้เวลาเรียน 120 และ 150 ชม. ค่าเรียนเพียง 370 และ 460 บาท รับสมัครถึง 16 ต.ค.60 รับเพียงวิชาละ 20 คน
ห้องเรียนแสนสุข

"มีนโป"ควง"อี.เทค" ขึ้นแท่น1-2 ยามาฮ่าโมโตชาลเลนจ์
ม.บูรพาแนะนิสิตใหม่ สามข้อทำแล้วมีความสุข
สอศ.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าผลิตสายช่างรับEECCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage