ReadyPlanet.com
dot
ม.บูรพาแนะนิสิตใหม่ สามข้อทำแล้วมีความสุข

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานปฐมนิเทศ

แนะนิสิตใหม่ เคล็ด3ข้อทำแล้วมีความสุข

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

 

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เปลี่ยนโฉมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ใส่แนวคิดมุมมองการดำเนินชีวิตผ่านละครเวทีเรื่อง "ความสุขที่แท้จริง" พร้อมเพิ่มสีสันด้วยการแสดงคอนเสิร์ต และการขับร้องประสานเสียง ด้านรศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ แนะเคล็ดลับสามข้อที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข หนึ่ง ต้องอยู่อย่างมีเพื่อน, สอง ต้องประสบความสำเร็จ และ สาม อย่าทำสิ่งที่จะนำปัญหามาให้ภายหลัง

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี โดยมีนิสิตใหม่จากคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6,500 คน เข้าร่วม แบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 4 รอบ เวลา 08.00, 10.40, 13.20 และ 16.00 น. ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เริ่มจากขบวนแห่เกียรติบูรพา, การแสดงคอนเสิร์ตชุด Burapha the Colourful Life, การแสดงละครเวที เรื่อง “ความสุขที่แท้จริง”, การให้ความรู้หัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในมุมมองด้านสุขภาวะ" โดยนายแพทย์สุริยา โปร่งนำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และการขับร้องประสานเสียงโดยวง MUPA Chorus คณะดนตรีและการแสดง ซึ่งเคยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ 5 จากการประกวดระดับนานาชาติ จำนวนสองเพลงได้แก่ "บทเพลงของหัวใจ" และ "เมดเลย์ ไลอ้อน คิง"

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

 

สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้นผ่านการแสดงละครเวที ภายใต้ธีมงาน “ความสุขที่แท้จริง” ซึ่งมาจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มีคำว่า "สุโขปัญญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญาให้เกิดสุข" โดยเนื้อหาการแสดงช่วงแรกเป็นการใช้ชีวิตที่สนุกสนานของนิสิต ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากการที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว เปรียบเสมือนความสุขจาก "มนต์ดำ" ซึ่งหากไม่รู้จักควบคุมปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับแสงสีเสียง ความสุขนั้นอาจนำไปสู่ชีวิตที่ตกต่ำได้

อีกด้านหนึ่ง นิสิตใหม่ยังสามารถมีความสุขระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสถาบันได้จาก "มนต์ขาว" ซึ่งตรงนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติขึ้นมาแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข” 

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใจความว่า "นิสิตใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสดใหม่ ความชื่นใจ ความสดใส ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์และรุ่นพี่ต่างรอคอยวันเวลานี้ ว่าเมื่อไรรุ่นใหม่จะมาเข้ามา ดังนั้นการที่พวกเรามาในวันนี้ จึงนำมาซึ่งความชื่นใจแก่คณาจารย์และรุ่นพี่อย่างแน่นอน"

"วันนี้เป็นวันที่พวกเราเริ่มต้นใหม่ ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบุูรพาแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิต การเริ่มต้นใหม่ได้ดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อย่าลืมภารกิจหลักของการมาที่นี่คือ เราต้องมาเรียน ให้ตั้งเรียน อย่าขี้เกียจ อยากให้มีจุดเริ่มต้นที่ดี ก็จะประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

ในส่วนของเคล็ดลับการมีความสุขระหว่างใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ได้แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตใหม่ 3 ข้อคือ

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

 

ข้อที่หนึ่ง ต้องมีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีเพื่อน 

"อย่าอยู่อย่างไร้เพื่อน เราต้องอยู่อย่างได้รับความยอมรับในสังคม อันเป็นความสุขพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้มาด้วยหลักธรรมะ "สังคหวัตถุ 4" ได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตา โดย ทาน คือการให้การเสียสละ, ปิยะวาจา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ซึ่งใครก็ชอบ พึงกระทำทั้งกับเพื่อนและครูบาอาจารย์, อัตถจริยา คือ การทำประโยชน์ให้ผู้อื่น และ สมานัตตา คือ ความสม่ำเสมอ ไม่เพียงทำสามข้อแรกได้เท่านั้น ต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วย"

ข้อที่สอง ต้องประสบความสำเร็จ

"เราจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยอะไรบ้าง ทั้งหมดอยู่ในหลักธรรมะ "อิทธิบาท 4" ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดย ฉันทะ คือ ความรักในสิ่งที่ตัวเองทำหรือสิ่งที่ตัวเองเรียน, วิริยะ คือ ความพากเพียร, จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ และ วิมังสา คือ การพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว ถ้ามีสี่อย่างนี้ เรียนจบแน่นอน เพราะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ"

ข้อที่สาม อย่าทำสิ่งที่จะนำปัญหามาให้ภายหลัง

"สิ่งที่ไม่นำปัญหาให้พวกเราก็คือ ละชั่ว ทำดี และจะดีมากๆถ้าทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วย นั่นคือมีศีลห้านั่นเอง มีแล้วชีวิตจะปกติ ไม่มีทุกข์ เพราะถ้าเราทำสิ่งที่นำความเดือดร้อนมาให้ เราจะไม่มีความสุข"

ท้ายสุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อวยพรแก่นิสิตใหม่ว่า "ขอให้นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคน เป็นผู้ที่มีขันติ มีเมตตา มีความสำเร็จ มีความปลอดภัย มีความสุข ขอให้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาไปเป็นผู้ที่มีความรู้ เก่งกล้าสามารถ ประกอบด้วยคุณงามความดี ออกไปเป็นประชาชนคนดีของประเทศไทย เป็นกำลังที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป ออกไปแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่ดีช่วยกันทำนุบำรุงเกียรติของมหาวิทยาลัยบูรพา"

ภาพประกอบจากเพจ "มหาวิทยาลัยบูรพา" @BUU.AC.TH

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ส.ค.60) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี
ห้องเรียนแสนสุข

"เทคนิคบางแสน" เปิดสอนคอร์สวิชาชีพระยะสั้น 19 วิชา
"มีนโป"ควง"อี.เทค" ขึ้นแท่น1-2 ยามาฮ่าโมโตชาลเลนจ์
สอศ.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าผลิตสายช่างรับEECCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage