ReadyPlanet.com
dot


คอลัมน์ ท่องแดนพุทธภูมิบนเส้นทางพุทธประวัติ


ห้องเรียนแสนสุข


ม.บูรพาแนะนิสิตใหม่ สามข้อทำแล้วมีความสุข

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เปลี่ยนโฉมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ใส่แนวคิดมุมมองการดำเนินชีวิตผ่านละครเวทีเรื่อง "ความสุขที่แท้จริง" พร้อมเพิ่มสีสันด้วยการแสดงคอนเสิร์ต และการขับร้องประสานเสียง ด้านรศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ แนะเคล็ดลับสามข้อที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข หนึ่ง ต้องอยู่อย่างมีเพื่อน, สอง ต้องประสบความสำเร็จ และ สาม อย่าทำสิ่งที่จะนำปัญหามาให้ภายหลัง

สอศ.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าผลิตสายช่างรับEEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วางเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage