ReadyPlanet.com
dot
วิ่งบางแสน RMCS RUN 2020 (29 มี.ค.63) สามระยะ 21K/10.5K/5K

งานวิ่งบางแสน RMCS RUN 2020

29 มีนาคม 2562 สามระยะ 21K, 10.5K, 5K

ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่  มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K สมัครได้แล้ววันนี้ พิเศษผู้พิการที่สมัคร 100 ท่านแรก ลด 50 % เมื่อสมัครที่วิทยาลัยฯพร้อมแสดงบัตรผู้พิการ

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 MINI-HALF MARATHON : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สนามเชาวน์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน มีสามระยะการวิ่งคือ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งไปกลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วงเวียนยินดีต้อนรับ ชายหาดบางแสน ถนนบางแสนสายสอง แหลมแท่น เขาสามมุข และศาลเจ้าหน่าจา (อ่างศิลา)

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 MINI-HALF MARATHON : บูสท์สมองด้วยสองเท้า"  เพื่อจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาครบรอบ 12 ปี, เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร และประชาชน ได้มีการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่  มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K

ค่าสมัคร

** ฮาล์ฟมาราธอน 21K 800 บาท

(มีเสื้อผู้พิชิต สำหรับระยะ 21K)

** มินิมาราธอน 10.5K 600 บาท

** ฟันรัน 5K 500 บาท

ช่องทางสมัครวิ่ง RMCS Run 2020

1. สมัคร online ในระบบ Runlah ที่ลิงค์ www.runlah.com/events/rmcs20

2. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) ม.บูรพา บางแสน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ห้อง RMCS 204 ชั้น 2

3. สมัครด้วยตนเองที่ บูธรับสมัครเคลื่อนที่ (Mobile Registration Service) ณ สวนสาธารณะเกาะลอย ศรีราชา สวนสาธารณะแหลมฉบัง และสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี ตามวันและเวลาที่ประกาศแจ้งให้ทราบภายหลังที่เพจ www.facebook.com/RMCSRun2020

สำหรับผู้พิการที่สมัคร 100 ท่านแรก ลด 50 %

** สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น

** ต้องแสดงบัตรผู้พิการต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่  มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K


กำหนดการวันรับอุปกรณ์

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 - 18:00 น.

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (RMCS)

Google Map : goo.gl/maps/q7ZsJju9Uj7cNpJt5

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด

บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

** ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้


กำหนดการวันวิ่ง RMCS Run 2020

วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2563

ณ สนามเชาวน์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

03:00 น. เปิดสนาม

03:30 น. เริ่มกิจกรรมบนเวที

03:30 น. Check BIB 21K (เข้าฝั่งประตูอัฒจันทร์ 7-11)

04:15 น. นำอบอุ่นร่างกายนักวิ่ง 21K

04:30 น. นักวิ่ง 21K เข้าบล็อคสตาร์ท

04:45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 21K

05:10 น. นำอบอุ่นร่างกายนักวิ่ง 10.5K/5K

05:15 น. Check BIB นักวิ่ง 10.5K เข้าบล็อคสตาร์ท 

05:20 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5K

05:40 น. Check BIB นักวิ่ง 5K เข้าบล็อคสตาร์ท 

05:45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5K

07:30 น. พิธีมอบรางวัล

08:30 น. CUT-OFF ทุกระยะการวิ่ง

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่  มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K  

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "RMCS RUN 2020 : บูสท์สมองด้วยสองเท้า" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2562 ออกสตาร์ทที่  มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านชายหาด-แหลมแท่น-เขาสามมุข-อ่างศิลา มีสามระยะคือ 21K, 10.5K, 5K

ติดต่อสอบถาม

Facebook Page : RMCS Run 2020

ลิงค์เพจ : www.facebook.com/RMCSRun2020

สอบถามข้อมูลทั่วไป : +66 (0)90 930 5476 (ผู้จัดการแข่งขัน)

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66 (0)81 818 6155 (รันลา)

(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น.)
Sport Event

“Thailand Super Series 2020” ยกระดับ ลงสนามแข่งรถสูตรหนึ่งที่เวียดนาม
Thailand Super Series 2019 ส่งท้ายที่บุรีรัมย์ กับบทสรุป “ผู้ชนะประจำปี“ ทุกรุ่น
"GSC MiniMarathon" (8 มี.ค.63) เดินวิ่งการกุศล ม.บูรพา-หาดบางแสน
Thailand Super Series ทุกรุ่นลุ้นแชมป์แห่งปี ที่บุรีรัมย์ (25-27 ต.ค.62)
เต็มสปีดจากพัทยาสู่บุรีรัมย์ นัดตัดสินแชมป์ TSS 2019 ปลายตุลาคมนี้
"ฉลามชล RUN" (16 พ.ย.62) วิ่งยามเย็นระยะชิลๆ..ก่อนหนักหน่วงกับปาร์ตี้
ชลบุรีร่วมจัด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล" (24 พ.ย.62) สี่ระยะ
รถมิตซูบิชิฯจัดวิ่ง 5K/10K (22 ก.ย.62) ที่บางพระ
“เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” (20-25 ส.ค.62) ที่บางละมุง
พระพรหม Charity Run (20 ต.ค.62) 5K,10K ที่ศรีราชา
Chonburi Run for the King (10 ส.ค.62) ระยะ 3K,10K
พัทยามาราธอน (21 ก.ค.62) เปิดรับสมัครวิ่งอังคารนี้
แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์"
กอล์ฟหญิง "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" (20-23 มิ.ย.62)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage