ReadyPlanet.com
dot
รพ.มะเร็งชลบุรีจัด “วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง” (3 ก.พ.62)

รพ.มะเร็งชลบุรี จัดวิ่ง  “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะ 5 / 10.5 / 21 กม.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา แบ่งกิจกรรมเป็นสามระยะคือ 5, 10.5 และ 21 กิโลเมตร ค่าสมัครต่อคน 400, 500 และ 600 บาทตามลำดับ ดูรายละเอียดที่ www.ccc.in.th/apps/runs/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม 8 สนาม 8 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในประเทศ, เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงปัญหาของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะจัดกิจกรรม THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี เส้นทางวิ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาการให้บริการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยในภาคตะวันออก

รายละเอียดประเภทระยะการแข่งขัน

** ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run 

ค่าสมัคร 400 บาท (รับจำนวน 900 คน)

** ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon 

ค่าสมัคร 500 บาท (รับจำนวน 3400 คน)

** ระยะทาง 21 กิโลเมตร Half Marathon 

ค่าสมัคร 600 บาท (รับจำนวน 500 คน)

หมายเหตุ : พิเศษเฉพาะนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ลดราคา 50%

** โควต้า Fun Run จำนวน 100 คน

** โควต้า Mini Marathon จำนวน 100 คน

โควต้านักศึกษารับสมัครโดยตรงที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ในเวลาราชการเท่านั้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

กำหนดการ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี"

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

10.00-17.00 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน / เปิดพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงภัยร้ายโรคมะเร็ง / เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน


วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา

03.00-04.30 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน

04.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

05.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 21 กิโลเมตร

05.30 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 10.5 กิโลเมตร

06.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 5 กิโลเมตร

08.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

** ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

** ชำระเงินผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี: วิ่งต้านมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เลขบัญชี: 207-0-51292-4

** ยืนยันผลการชำระเงิน พร้อมแนบรูปถ่ายการโอนเงิน

** สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากการส่งหลักฐาน 1-2 วัน

** ตรวจสอบเลข BIB ได้ในวันที่ 30 มกราคม 2562


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โทร. 0 3845 5456 ในเวลาราชการ(8.00 - 16.00 น.)

เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

แฟนเพจ www.facebook.com/events/328245861349448/
Sport Event

TOSHIBA จัดวิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ (31 มี.ค.62)
วิ่งบางแสน "RMCS Mini Marathon" (17 มี.ค.62)
Born to Run จัดวิ่งอัลตร้า 100K (บางแสน-สัตหีบ)
วิ่งบางแสน GSC มินิมาราธอน สามระยะ (10 ก.พ.62)
“Bansuan Run 2019” วิ่งรับวันแห่งความรัก (10 ก.พ.62)
ร่วมวิ่งมาราธอนผ่าเมืองหลวง "ATMBKK 2019" (3 ก.พ.62)
ปั่น "PRUcycle Thailand Bangsaen" (1-2 ธ.ค.61)
"สัตหีบไตรลีก" (1-2 ธ.ค.61) บรรยากาศเยี่ยม-เส้นทางสนุก
"สัตหีบไตรลีก" ชวนวิ่งชิลๆ 5K,10K (1 ธ.ค.61)
เดินวิ่ง "หลวงพ่อเชียงแสน-บ้านบึง" 28 ต.ค.61
เดิน-วิ่ง "Chonburi Run for the King" 29 ก.ค.61
ปั่นทางไกล3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 18-20พ.ค.61
ปั่นรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ "ปั่นรัก ปันน้ำใจ" 4 มี.ค.61
งานปั่นจักรยาน "Tour of Bangphra" 8 เม.ย.61
วิ่งในสวนสัตว์ "KhaoKheow 10-Season3" 11 มี.ค.61Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage