ReadyPlanet.com
dot
รพ.มะเร็งชลบุรีจัด “วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง” (3 ก.พ.62)

รพ.มะเร็งชลบุรี จัดวิ่ง  “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะ 5 / 10.5 / 21 กม.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา แบ่งกิจกรรมเป็นสามระยะคือ 5, 10.5 และ 21 กิโลเมตร ค่าสมัครต่อคน 400, 500 และ 600 บาทตามลำดับ ดูรายละเอียดที่ www.ccc.in.th/apps/runs/

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม 8 สนาม 8 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในประเทศ, เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงปัญหาของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะจัดกิจกรรม THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี เส้นทางวิ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาการให้บริการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยในภาคตะวันออก

รายละเอียดประเภทระยะการแข่งขัน

** ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run 

ค่าสมัคร 400 บาท (รับจำนวน 900 คน)

** ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon 

ค่าสมัคร 500 บาท (รับจำนวน 3400 คน)

** ระยะทาง 21 กิโลเมตร Half Marathon 

ค่าสมัคร 600 บาท (รับจำนวน 500 คน)

หมายเหตุ : พิเศษเฉพาะนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ลดราคา 50%

** โควต้า Fun Run จำนวน 100 คน

** โควต้า Mini Marathon จำนวน 100 คน

โควต้านักศึกษารับสมัครโดยตรงที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ในเวลาราชการเท่านั้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

 

กำหนดการ "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี"

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

10.00-17.00 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน / เปิดพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงภัยร้ายโรคมะเร็ง / เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน


วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา

03.00-04.30 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน

04.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

05.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 21 กิโลเมตร

05.30 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 10.5 กิโลเมตร

06.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 5 กิโลเมตร

08.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง 7 แห่ง จัดโครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี-สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

** ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

** ชำระเงินผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี: วิ่งต้านมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เลขบัญชี: 207-0-51292-4

** ยืนยันผลการชำระเงิน พร้อมแนบรูปถ่ายการโอนเงิน

** สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากการส่งหลักฐาน 1-2 วัน

** ตรวจสอบเลข BIB ได้ในวันที่ 30 มกราคม 2562


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โทร. 0 3845 5456 ในเวลาราชการ(8.00 - 16.00 น.)

เว็บไซต์ www.ccc.in.th/apps/runs/

แฟนเพจ www.facebook.com/events/328245861349448/
Sport Event

“Thailand Super Series 2020” ยกระดับ ลงสนามแข่งรถสูตรหนึ่งที่เวียดนาม
วิ่งบางแสน RMCS RUN 2020 (29 มี.ค.63) สามระยะ 21K/10.5K/5K
Thailand Super Series 2019 ส่งท้ายที่บุรีรัมย์ กับบทสรุป “ผู้ชนะประจำปี“ ทุกรุ่น
"GSC MiniMarathon" (8 มี.ค.63) เดินวิ่งการกุศล ม.บูรพา-หาดบางแสน
Thailand Super Series ทุกรุ่นลุ้นแชมป์แห่งปี ที่บุรีรัมย์ (25-27 ต.ค.62)
เต็มสปีดจากพัทยาสู่บุรีรัมย์ นัดตัดสินแชมป์ TSS 2019 ปลายตุลาคมนี้
"ฉลามชล RUN" (16 พ.ย.62) วิ่งยามเย็นระยะชิลๆ..ก่อนหนักหน่วงกับปาร์ตี้
ชลบุรีร่วมจัด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล" (24 พ.ย.62) สี่ระยะ
รถมิตซูบิชิฯจัดวิ่ง 5K/10K (22 ก.ย.62) ที่บางพระ
“เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” (20-25 ส.ค.62) ที่บางละมุง
พระพรหม Charity Run (20 ต.ค.62) 5K,10K ที่ศรีราชา
Chonburi Run for the King (10 ส.ค.62) ระยะ 3K,10K
พัทยามาราธอน (21 ก.ค.62) เปิดรับสมัครวิ่งอังคารนี้
แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage