ReadyPlanet.com
dot
ปั่นทางไกล3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 18-20พ.ค.61

The Great Mekong Bike Ride 2018 

ปั่นสามจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 18-20พ.ค.61

 

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

 

ททท.ร่วมกับ ไทยแลนด์ไตรลีกซีรี่ย์ จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร เปิดรับสมัครทั้งประเภทเดี่ยวและทีมสี่คน ลงแข่งขันสเตจเดียวก็ได้หรือยาวๆสามสเตจ ระยะทาง 372 กิโลเมตร ที่สำคัญมีรุ่น Fun Ride 10 กิโลเมตร ให้ปั่นชิลๆทั้งสามวัน ไม่มีค่าสมัคร แต่มีเสื้อที่ระลึกกับเหรียญแจก

 การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีกซีรี่ย์ จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งแสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ใช้ชื่อว่า “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” The Great Mekong Bike Ride 2018 เป็น International Event ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2018 กำหนดเส้นทางแข่งขัน เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคของลุ่มน้ำโขง โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญนั่นคือ “ยกระดับสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวที่เป็น Sport Tourism Destination ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รูปแบบการแข่งขัน:

จักรยานทางเรียบ ROAD BIKE แบบ STAGE RACE (3 สเตจ 3 วัน)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

สเตจที่ 1: King of Khong (127KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก เลียบฝั่งแม่น้ำโขงจากนครพนมถึงมุกดาหาร

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จุดเส้นชัย: บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สเตจที่ 2: King of Endurance (150KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก มีเนินเขาสลับเป็นช่วงๆ ก่อนที่จะปั่นขึ้นเขาในช่วง 5 กม.สุดท้าย

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จุดเส้นชัย:  บริเวณโค้งปิ้งงู บริเวณทางเข้าพระตำหนักภูราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

สเตจที่ 3: King of Speed (95KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก สามารถทำสปีดความเร็วได้สูงสุด จากสกลนครมุ่งสู่นครพนม

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

จุดเส้นชัย: บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

(หมายเหตุ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร


ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน มี 4 ประเภท

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

1. ประเภททั่วไป (Open Category)

1.1 ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ

1.2 ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภทกลุ่มอายุ (Age-Group Category)

2.1 ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

2.2 หญิง: กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 18-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป

3. ประเภทมือใหม่ (Novice Category)

3.1 มือใหม่ชาย ไม่จำกัดอายุ

3.2 มือใหม่หญิง ไม่จำกัดอายุ

4. ประเภททีม (Team Category)

4. ประเภททีม 4 คน

– ทีมที่เข้าร่วมจะต้องประกอบไปด้วยผู้แข่งขัน 4 คน (จักรยาน 4 คัน)

– ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 คน จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลชนะเลิศใดๆ

– ไม่จำกัดเพศ


นอกจากนี้ “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” The Great Mekong Bike Ride 2018 ยังจัดให้มีการแข่งขันประเภท จักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) หรือจักรยานทางเรียบแบบ ONE DAY RACE (1 วัน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตลอดทั้งสามวันดังนี้

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 08.50 น.

ณ บริเวณหน้าลานพญานาคเจ็ดเศียร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 เวลา 07.50 น.

ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 เวลา 08.50 น.

ณ บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การแข่งขัน FUN RIDE ทั้ง 3 วัน จะไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้แข่งขัน เป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าสมัครค่าธรรมเนียมใดๆ

 

ค่าสมัคร (ENTRY FEE) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ที่ rxa.myraceonline.com/th/rtk18/Registrations ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย) ยกเว้นหากมีจำนวนผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวน ระบบรับสมัครจะถูกปิดในทันที

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภททีมจักรยานทางไกล

Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 24,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) 

Fun Ride 10 กิโลเมตร ไม่มีค่าสมัคร

 

วิธีการสมัคร (Registration)

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtrileague.com และ/หรือ www.thai.myraceonline.com และชำระเงินออนไลน์โดยผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (บัตรเงินสด) หรือบัตร ATM รุ่นใหม่ทีมีสัญลักษณ์ VISA / MASTER เท่านั้น

2. สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 201 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา ช่วงจากถนนพระราม 9 ก่อนถึงแยกซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2957-5880 โทรสาร 0-2957-5881 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ)


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับต่อคน

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (3 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 3 วัน 3 สเตจ

– ห้องพัก 4 วัน / 3 คืน (โรงแรม Official Hotel ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ห้องละ 2 คนต่อคืน)

– เสื้อจักรยาน Official Cycling Jersey 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) 3 สเตจ

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 17 พ.ค. 61 (อาหารค่ำ 1 มื้อ)

– อาหารเช้า จำนวน 3 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรอย่างเป็นทางการแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (1 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 1 วัน 1 สเตจ

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัวสำหรับประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) ในสเตจที่แข่งขัน

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 17 พ.ค. 61 (อาหารค่ำ 1 มื้อ) หากไม่ร่วมงานถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถทดแทนได้

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรผลการแข่งขันแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

ประเภทเดี่ยว FUN RIDE 10 กิโลเมตร

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย)

– เบอร์แข่งขัน

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)


ติดตามข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

เว็บไซต์ www.thegreatmekongbikeride.com/

แฟนเพจ www.facebook.com/thegreatmekongbikeride/
Sport Event

แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน article
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" article
กอล์ฟหญิง "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" (20-23 มิ.ย.62) article
วิ่งการกุศล สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี (22 ก.ย.62)
TOSHIBA จัดวิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ (31 มี.ค.62)
วิ่งบางแสน "RMCS Mini Marathon" (17 มี.ค.62)
Born to Run จัดวิ่งอัลตร้า 100K (บางแสน-สัตหีบ)
รพ.มะเร็งชลบุรีจัด “วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง” (3 ก.พ.62)
วิ่งบางแสน GSC มินิมาราธอน สามระยะ (10 ก.พ.62)
“Bansuan Run 2019” วิ่งรับวันแห่งความรัก (10 ก.พ.62)
ร่วมวิ่งมาราธอนผ่าเมืองหลวง "ATMBKK 2019" (3 ก.พ.62)
ปั่น "PRUcycle Thailand Bangsaen" (1-2 ธ.ค.61)
"สัตหีบไตรลีก" (1-2 ธ.ค.61) บรรยากาศเยี่ยม-เส้นทางสนุก
"สัตหีบไตรลีก" ชวนวิ่งชิลๆ 5K,10K (1 ธ.ค.61)
เดินวิ่ง "หลวงพ่อเชียงแสน-บ้านบึง" 28 ต.ค.61Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage