ReadyPlanet.com
dot
ปั่นทางไกล3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 18-20พ.ค.61

The Great Mekong Bike Ride 2018 

ปั่นสามจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง 18-20พ.ค.61

 

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

 

ททท.ร่วมกับ ไทยแลนด์ไตรลีกซีรี่ย์ จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร เปิดรับสมัครทั้งประเภทเดี่ยวและทีมสี่คน ลงแข่งขันสเตจเดียวก็ได้หรือยาวๆสามสเตจ ระยะทาง 372 กิโลเมตร ที่สำคัญมีรุ่น Fun Ride 10 กิโลเมตร ให้ปั่นชิลๆทั้งสามวัน ไม่มีค่าสมัคร แต่มีเสื้อที่ระลึกกับเหรียญแจก

 การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีกซีรี่ย์ จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งแสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ใช้ชื่อว่า “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” The Great Mekong Bike Ride 2018 เป็น International Event ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2018 กำหนดเส้นทางแข่งขัน เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคของลุ่มน้ำโขง โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญนั่นคือ “ยกระดับสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวที่เป็น Sport Tourism Destination ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รูปแบบการแข่งขัน:

จักรยานทางเรียบ ROAD BIKE แบบ STAGE RACE (3 สเตจ 3 วัน)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

สเตจที่ 1: King of Khong (127KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก เลียบฝั่งแม่น้ำโขงจากนครพนมถึงมุกดาหาร

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จุดเส้นชัย: บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สเตจที่ 2: King of Endurance (150KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก มีเนินเขาสลับเป็นช่วงๆ ก่อนที่จะปั่นขึ้นเขาในช่วง 5 กม.สุดท้าย

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จุดเส้นชัย:  บริเวณโค้งปิ้งงู บริเวณทางเข้าพระตำหนักภูราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

สเตจที่ 3: King of Speed (95KM) 

ปั่นบนถนนทางหลวงสายหลัก สามารถทำสปีดความเร็วได้สูงสุด จากสกลนครมุ่งสู่นครพนม

จุดปล่อยตัว: บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

จุดเส้นชัย: บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

(หมายเหตุ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร


ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน มี 4 ประเภท

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

1. ประเภททั่วไป (Open Category)

1.1 ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ

1.2 ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภทกลุ่มอายุ (Age-Group Category)

2.1 ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

2.2 หญิง: กลุ่มอายุ ต่ำกว่า 18-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป

3. ประเภทมือใหม่ (Novice Category)

3.1 มือใหม่ชาย ไม่จำกัดอายุ

3.2 มือใหม่หญิง ไม่จำกัดอายุ

4. ประเภททีม (Team Category)

4. ประเภททีม 4 คน

– ทีมที่เข้าร่วมจะต้องประกอบไปด้วยผู้แข่งขัน 4 คน (จักรยาน 4 คัน)

– ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 คน จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลชนะเลิศใดๆ

– ไม่จำกัดเพศ


นอกจากนี้ “มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” The Great Mekong Bike Ride 2018 ยังจัดให้มีการแข่งขันประเภท จักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) หรือจักรยานทางเรียบแบบ ONE DAY RACE (1 วัน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตลอดทั้งสามวันดังนี้

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 08.50 น.

ณ บริเวณหน้าลานพญานาคเจ็ดเศียร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 เวลา 07.50 น.

ณ บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 เวลา 08.50 น.

ณ บริเวณหน้าประตูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การแข่งขัน FUN RIDE ทั้ง 3 วัน จะไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้แข่งขัน เป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าสมัครค่าธรรมเนียมใดๆ

 

ค่าสมัคร (ENTRY FEE) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ที่ rxa.myraceonline.com/th/rtk18/Registrations ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (เวลา 23.59 น. ของประเทศไทย) ยกเว้นหากมีจำนวนผู้สมัครแข่งขันเกินจำนวน ระบบรับสมัครจะถูกปิดในทันที

ประเภทบุคคลจักรยานทางไกล

Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภททีมจักรยานทางไกล

Stage Race 3 วัน ค่าสมัคร ฟรีห้องพัก 3 คืน ราคา 24,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

Stage Race 1 วัน ค่าสมัคร ไม่รวมห้องพัก ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของระบบรับสมัคร)

ประเภทบุคคลจักรยานระยะสั้น (FUN RIDE) 

Fun Ride 10 กิโลเมตร ไม่มีค่าสมัคร

 

วิธีการสมัคร (Registration)

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtrileague.com และ/หรือ www.thai.myraceonline.com และชำระเงินออนไลน์โดยผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (บัตรเงินสด) หรือบัตร ATM รุ่นใหม่ทีมีสัญลักษณ์ VISA / MASTER เท่านั้น

2. สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 201 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา ช่วงจากถนนพระราม 9 ก่อนถึงแยกซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2957-5880 โทรสาร 0-2957-5881 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ)


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับต่อคน

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (3 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 3 วัน 3 สเตจ

– ห้องพัก 4 วัน / 3 คืน (โรงแรม Official Hotel ระดับ 3 ดาวขึ้นไป ห้องละ 2 คนต่อคืน)

– เสื้อจักรยาน Official Cycling Jersey 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัว สำหรับผู้สมัครประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) 3 สเตจ

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 17 พ.ค. 61 (อาหารค่ำ 1 มื้อ)

– อาหารเช้า จำนวน 3 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรอย่างเป็นทางการแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

ประเภทเดี่ยวหรือทีม STAGE RACE (1 วัน) 

– สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน 1 วัน 1 สเตจ

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว (4 ตัวสำหรับประเภททีม)

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย) ในสเตจที่แข่งขัน

– รถรับ-ส่งนักกีฬา (โรงแรม – สนามแข่งขัน) ตลอดการแข่งขัน

– งานเลี้ยงต้อนรับ วันพฤหัสที่ 17 พ.ค. 61 (อาหารค่ำ 1 มื้อ) หากไม่ร่วมงานถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถทดแทนได้

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)

– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

– เบอร์แข่งขัน + ระบบจับเวลามาตรฐานระดับนานาชาติ

– ใบประกาศณียบัตรผลการแข่งขันแบบอีเล็กทรอนิค (E-Certification)

การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มแม่น้ำโขง The Great Mekong Bike Ride 2018 วันที่ 18-20 พ.ค.61 สามจังหวัดสามสเตจ นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

ประเภทเดี่ยว FUN RIDE 10 กิโลเมตร

– เสื้อยืดที่ระลึก Official T-Shirt 1 ตัว

– เหรียญรางวัล (หากเข้าเส้นชัย)

– เบอร์แข่งขัน

– อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ (ก่อนการแข่งขัน)

– อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ (หลังจบการแข่งขัน)


ติดตามข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

เว็บไซต์ www.thegreatmekongbikeride.com/

แฟนเพจ www.facebook.com/thegreatmekongbikeride/
Sport Event

ชลบุรีร่วมจัด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล" (24 พ.ย.62) สี่ระยะ article
รถมิตซูบิชิฯจัดวิ่ง 5K/10K (22 ก.ย.62) ที่บางพระ
“เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก” (20-25 ส.ค.62) ที่บางละมุง
พระพรหม Charity Run (20 ต.ค.62) 5K,10K ที่ศรีราชา
Chonburi Run for the King (10 ส.ค.62) ระยะ 3K,10K
พัทยามาราธอน (21 ก.ค.62) เปิดรับสมัครวิ่งอังคารนี้
แข่งรถ TSS ซิ่งเดือดบุรีรัมย์ สนามหน้าที่บางแสน
"โปรบิว" ลงป้องกันแชมป์ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์"
กอล์ฟหญิง "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์" (20-23 มิ.ย.62)
วิ่งการกุศล สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี (22 ก.ย.62)
TOSHIBA จัดวิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ (31 มี.ค.62)
วิ่งบางแสน "RMCS Mini Marathon" (17 มี.ค.62)
Born to Run จัดวิ่งอัลตร้า 100K (บางแสน-สัตหีบ)
รพ.มะเร็งชลบุรีจัด “วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง” (3 ก.พ.62)
วิ่งบางแสน GSC มินิมาราธอน สามระยะ (10 ก.พ.62)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage