ReadyPlanet.com
dot
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์

โรงพยาบาลเอกชล2 จับมือ ฟิลลิปประกันภัยชีวิต

เซ็น MOU โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย

มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้คุณแม่โดยไม่มีเงื่อนไข

โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกับ บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรใน “โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย” จับมือเซ็นต์ MOU มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์  ที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยไม่มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย  

 

โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกับ บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรใน “โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย” จับมือเซ็นต์ MOU มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยไม่มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย โดยโครงการเริ่มในวันที่ 17 กันยายน 2562 หรือกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของกรมธรรม์

ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลเอกชล2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกับ บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมเป็นพันธมิตรใน “โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย” ย้ำความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพแม่และลูกน้อย โดยมีนาย ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการอาวุโสฝ่ายขายและ CAO บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกันเป็นประธานในการจับมือเซ็นต์ MOU ความร่วมมือในพิธีครั้งนี้ เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยไม่มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย

โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกับ บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรใน “โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย” จับมือเซ็นต์ MOU มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์  ที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยไม่มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย

โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทุกระดับชั้น เข้าสู่ปีที่ 38 พร้อมกับการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชล2 เพื่อเข้ามารองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ โดยบริษัทได้นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการระดมทุนสำหรับพัฒนาด้านการแพทย์ พร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ, แผนกโสต-ศอ-นาสิก, แผนกจักษุ, แผนกอายุรกรรม, แผนกสูตินรีเวชกรรม, แผนกศัลยกรรมทั่วไป, แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, แผนกห้องคลอด และบริการบริบาลทารกแรกเกิด ห้องผ่าตัดที่เพิ่มขึ้น เพื่อปฏิบัติการได้ในทุกกรณี และแผนกบริบาลผู้ป่วยหนัก รวมทั้งแผนกล้างไต และทันตกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน และทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพฯ

นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล2 ในนามตัวแทนผู้บริหาร เปิดเผยที่มาของ “โครงการความร่วมมือดูแลคุณแม่และลูกน้อย” ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร หรือตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลในการฝากครรภ์ ได้มีโอกาสเข้าถึงความพร้อมด้านการดูแลแม่และเด็กอย่างครบวงจรของคลินิกสูตินรีเวชและคลินิกกุมารเวช การบริการลงลึกในทุกความต้องการสำหรับความเป็นแม่ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ตลอดจนดูแลคุณแม่ช่วงระยะเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลและหลังคลอด รวมไปถึงส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการลูกน้อย เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ 

สำหรับความพิเศษของโครงการนี้ นพ.พิชัย กล่าวว่า “กรณีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการคลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 นอกจากรับมาตรฐานการบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสาหรับคุณแม่และลูกน้อย จากบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายร่วมด้วย โดยโครงการเริ่มในวันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หรือกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของกรมธรรม์

โรงพยาบาลเอกชล2 ร่วมกับ บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรใน “โครงการความร่วมมือดูแลแม่และลูกน้อย” จับมือเซ็นต์ MOU มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์  ที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยไม่มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อย

คุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และ CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชล2 ในการสนับสนุนมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท (ฟรี) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคุณแม่และลูกน้อยที่คลอดกับโรงพยาบาลเอกชล2 โดยจะได้รับการคุ้มครองตลอดระยะเวลา 6 เดือน นับจากมารดาลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันขอรับความคุ้มครอง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงหลักประกันความมั่นคงของคุณแม่และลูกน้อย พร้อมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีหลักประกันที่ช่วยรองรับความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในอนาคต

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดแพคเกจพิเศษสาหรับดูแลสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย ภายใต้ชื่อโครงการสุขภาพสำหรับบุตร (Health Project) ที่สามารถดูแลจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนคุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งเปรียบเสมือนกองทุนที่สร้างความอุ่นใจให้แก่ครอบครัว โดยคุณแม่และลูกน้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ

● โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีนสาหรับคุณแม่และลูกน้อยมูลค่า 5,000 บาท

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงค์โปร์ พร้อมทั้งให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 40 ปี และครอบคลุมกว่า 16 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุต่างๆ จึงมั่นใจในความแข็งแกร่งทางการเงินและเชื่อมั่นถึงความพร้อมในการดูแลมาตรฐานชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บนพื้นที่ 10 ไร่ บนถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี ที่เปิดให้บริการด้านการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบโดยให้บริการรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลเอกชล เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้ง อีกทั้งเป็นเกียรติประวัติของโรงพยาบาลโดยนำชื่อ ดร.เอกพจน์ และจังหวัดชลบุรีมารวมกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านนมา บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน และทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพฯ จากจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ บริษัทจึงได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องขยายสถานที่ให้บริการในปี 2549 จึงได้ทำสัญญาซื้อโรงพยาบาลเอกชนของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 270 เตียง ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชล2 ตั้งอยู่ ณ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 100 เตียง ให้บริการที่ครอบคลุมมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชล แห่งแรก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง

เว็บไซต์ www.aikchol.com/

แฟนเพจ www.facebook.com/Aikcholhospital
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage