ReadyPlanet.com
dot
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง

สนง.คณะกรรมการวิจัยฯ และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ

เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

 

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูม้า ทั้งที่ได้จากการสลัดไข่ของแม่ปูม้า และที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งมีส่วนพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และการศึกษา พร้อมสร้างรายได้ของชาวประมงและธุรกิจในพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบกขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หลังจาก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปูม้าบนบก โดยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกาะสีชังจำนวน 22 ธนาคาร และต้นแบบธนาคารปูม้าประจำตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3 ธนาคาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการผลิต ที่เพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูม้าที่ได้จากการสลัดไข่ของแม่ปูม้า รวมถึงอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูม้าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ , เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปูม้าแบบฟาร์มบนบก เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายหลักระดับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และกลุ่มเป้าหมายรองในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง , เพื่อผลิตลูกพันธุ์ปูม้าระยะเต็มวัย , เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง ยังเป็นศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยี การบริหารวิชาการสู่เป้าหมายระดับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป , สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ซึ่งจะสามารถพัฒนาอำเภอเกาะสีชังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง และการรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล (EEC)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง ยังมีส่วนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตแก่ชาวประมงพื้นบ้าน ร้านอาหารทะเล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลของอำเภอเกาะสีชัง ให้สูงยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการสร้างรายได้ของพี่น้องชาวประมงแล้ว กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าสู่ทะเลไทยในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบกลไกการบูรณาการใช้ประโยชน์จากการวิจัยนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด "ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก อำเภอเกาะสีชัง" จังหวัดชลุบุรี

 

 

 
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage