ReadyPlanet.com
dot
ม.บูรพาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำเบียร์ "Home Brewing"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับ Triple Pearl Brewing 

จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ "Home Brewing"

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Triple Pearl Brewing จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11   พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


"คราฟท์เบียร์" เบียร์ของตัวเอง..ใครๆก็ทำได้ ร่วมหาความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ "Home Brewing" ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรังสรรค์เบียร์ที่มี กลิ่น สี และรสชาติที่ใหม่ แตกต่าง และโดดเด่นของตัวเอง เปิดรับผู้สนใจเพียง 24 ท่าน ค่าอบรมท่านละ 5,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และวัตถุดิบผลิตเบียร์แล้ว)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Triple Pearl Brewing จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พิกัด 13.280492, 100.925582) ร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเบียร์ อาทิ ประวัติความเป็นมา, ประเภทของเบียร์, วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์, กฎหมายและมาตรฐานการผลิตเบียร์, การทำการตลาด เป็นต้น พร้อมร่วมชมวิธีการต้ม การปรุง และการผลิตเบียร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Triple Pearl Brewing จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11   พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมทำเบียร์ "Home brewing" เป็นโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานการทำเบียร์ของตัวเอง เข้าใจในหัวใจของการทำเบียร์ ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และยังเข้าใจเรื่องกฎหมายเบียร์และมาตรฐานอาหาร (GMP) ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ในไทยเติบโตขึ้นมาก นักดื่มแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จากความเบื่อหน่ายในรสชาติของแบรนด์เดิม ๆ จึงต้องการฉีกแนวและสร้างความแตกต่าง การหาทางเลือกใหม่สำหรับรสนิยมที่ไม่จำกัด เป็นเหตุให้เกิด craft beer (คราฟท์เบียร์) ซึ่งได้รังสรรค์ กลิ่น สีและรสชาติที่ใหม่ แตกต่างและโดดเด่น จากวัตถุดิบที่คัดเลือกด้วยประสบการณ์นักปรุงเบียร์ นำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ทำให้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์งดงาม ยกระดับการดื่มและสร้างทางเลือกแก่ผู้รักเบียร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมกันให้ความรู้กับผู้สนใจประกอบด้วย คุณเจษฎา ชื่นศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Triple Pearl Brewing , คุณนพดล พิพัฒน์นภาพร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ จากกรมสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 , คุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing เปิดรับผู้สนใจจำนวนจำกัด 24 ท่าน ค่าอบรมท่านละ 5,000 บาท (ค่าลงทะเบียน ใช้สำหรับเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเบียร์)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Triple Pearl Brewing จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11   พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/forms/ZqAOIbkTZhvGRa5I2 โดยชำระเงินได้ทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 (โปรดแนบไฟล์รูปหลักฐานการโอนเงินในการลงทะเบียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2IIQ4qw

หรือเพจ https://www.facebook.com/TriplePearl/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน 

โทรศัพท์ 0-3810-3138 

อีเมล์ lalit@go.buu.ac.th 

คุณสามารถ สายอุต 

โทรศัพท์ 0-3810-3137 

อีเมล์ samarts@go.buu.ac.th


กำหนดการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Triple Pearl Brewing จัดโครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11   พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแปรูปอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

08.30 น. ลงทะเบียน

08.45 น. เปิดงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.00 น. บรรยาย "ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีการผลิตเบียร์" (คุณเจษฎา)

09.45 น. บรรยาย "ประเภทของเบียร์" (คุณเจษฎา)

10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

11.00 น. บรรยาย "วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเบียร์" (คุณเจษฎา)

11.30 น. บรรยาย "เทคนิคการประเมินคุณภาพขอเบียร์" (คุณเจษฎา)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติการ "การต้มและปรุงเบียร์" (คุณเจษฎา)

15.00 น. ปฏิบัติการ "การผลิตเบียร์" (คุณเจษฎา)


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 น. บรรยาย "กฎหมายและมาตรฐาน การผลิตเบียร์" (คุณนพดล)

10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. บรรยาย "Marketing for Craft Beer" (คุณชลวิทย์)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. บรรยาย "การนำเข้าและกระบวนการนำเข้าเบียร์" (คุณเจษฎา)

14.30 น. ปฏิบัติการ "การบรรจุขวดและประเมินคุณภาพเบียร์" (คุณเจษฎา)

และ บรรยาย "หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเบียร์" (ผศ.ดร.นิรมล)

 

 
ข่าวบางแสนสุข

รพ.เอกชลเปิดตัว "AHC" แอพฯบนมือถือ บันทึกสุขภาพ-ผลตรวจร่างกาย
อบจ.ชลบุรี ถกมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า รับกระทบท่องเที่ยว เร่งช่วยเหลือ
ทีเส็บจับมือแปดสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรมืออาชีพรองรับธุรกิจไมซ์
งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน "บางแสน21" รับรางวัล IAAF Silver Label Road Race
"Thailand Super Series" สนามรองสุดท้าย (27-29 ก.ย.62) ที่สนามพีระฯพัทยา
รพ.เอกชล2 x บริษัทฟิลิปฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
"ANIMA MUNDI" ชวนเก็บขยะบางแสน บ่ายวันเสาร์นี้
"บางแสน ยูไนเต็ด" คัดตัวนักบอลรุ่น 9-15 ปี วันอาทิตย์นี้
"Pattaya Music Festival 2019" ชมฟรี 14-15 มิ.ย.62
ลลิลฯจัดโปรฯ15โครงการบ้าน โซนตะวันออก
เริ่มพุธนี้..งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
มาราธอน ATMBKK วิ่งผ่าเมือง ท่ามกลางวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนบนบก เกาะสีชัง
Thailand Super Series ปิดฤดู 2018 ที่บุรีรัมย์ เฟ้นแชมป์
"เซ็นทรัลชลบุรี" จัดงานเอาใจเอฟซี "พาวเวอร์พัฟฟ์ เกิลส์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage