ReadyPlanet.com
dot


คอลัมน์ ท่องแดนพุทธภูมิบนเส้นทางพุทธประวัติ


สำนักหอสมุด ม.บูรพา จัดกิจกรรมธรรมะสามวัน

สำนักหอสมุด ม.บูรพา จัดกิจกรรมธรรมะ 14-16 ธ.ค.59

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมธรรมบรรยายหัวข้อ "ตื่นรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข" โดย พระธรรมาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมธรรมบรรยายหัวข้อ "ตื่นรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข" โดย พระธรรมาจารย์พิทยา ฐานิสสโร ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 โดยช่วงเย็นของทุกวัน จะมีกิจกรรมเดินด้วยสติ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ (มีบริการรถรับส่ง) ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสามวันของโครงการ หรือบางเวลาก็ได้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมธรรมบรรยายหัวข้อ "ตื่นรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข" โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเย็นของทุกวัน จะมีกิจกรรมเดินด้วยสติ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งผู้ร่วมอบรมสามารถเดินทางไปด้วยตนเอง หรือเดินทางไปกับทีมงานก็ได้ (โปรดระบุในใบสมัครร่วมโครงการ) สอบถามรายละเอียดติดต่อทางโทรศัพท์ 038-102460, 038-102475, 038-102476 หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage/

อนึ่ง ท่านสามารถร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ หรือบางช่วงเวลา (โปรดระบุในใบสมัครร่วมโครงการ)

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ goo.gl/3z08nq

กำหนดการกิจกรรมที่ goo.gl/KEi9YC

 

กำหนดการ "ตื่นรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข" 

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ๒๐๑

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ธรรมมะบรรยาย “บ่มเพาะความเบิกบานในใจ”

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จักรวาลในมื้อกลางวัน (ถวายอาหารและรับประทานอาหารด้วยกัน)

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. นอนสมาธิ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกใจเบิกบาน/แลกเปลี่ยนด้วยหัวใจ

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินด้วยสติ (ณ อ่างเก็บน้ําบางพระ)

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. รําลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์ราชันย์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๑๕ น. ตระหนักรู้พระรัตนตรัย

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. จักรวาลในมื้อเช้า (ถวายอาหารและรับประทานอาหารด้วยกัน)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ธรรมมะบรรยาย “บ่มเพาะความเบิกบานในใจ”

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จักรวาลในมื้อกลางวัน (ถวายอาหารและรับประทานอาหารด้วยกัน)

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. นอนสมาธิ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกใจเบิกบาน/แลกเปลี่ยนด้วยหัวใจ

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินด้วยสติ (ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ)

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. รําลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์ราชันย์

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๑๕ น. ตระหนักรู้พระรัตนตรัย

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. จักรวาลในมื้อเช้า (ถวายอาหารและรับประทานอาหารด้วยกัน)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ธรรมมะบรรยาย “บ่มเพาะความเบิกบานในใจ”

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จักรวาลในมื้อกลางวัน (ถวายอาหารและรับประทานอาหารด้วยกัน)

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. นอนสมาธิ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกใจเบิกบาน/แลกเปลี่ยนด้วยหัวใจ

เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดโครงการ 

หมายเหตุ

๑. แต่งกายรัดกุม สวมกางเกงเพื่อความสะดวกในการนั่ง-นอนสมาธิ

๒. เตรียมผ้าคลุมไหลหรือผ้าห่ม และเสื่อโยคะ (ถ้ามี) เพื่อการนอนสมาธิ

๓. อาหารเช้าและอาการกลางวันเป็นอาหารเจ

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดประสงค์เข้าร่วมเดินด้วยสติ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ สามารถเดินทางไปด้วยตนเอง หรือเดินทางไปกับทีมงาน โปรดระบุในใบสมัคร

๕. สามารถร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ หรือบางช่วงเวลา โปรดระบุในใบสมัคร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมธรรมบรรยายหัวข้อ "ตื่นรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีความสุข" โดย พระธรรมาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

ประวัติ พระธรรมาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

- บรรพชาอุปสมบทตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๑ ณ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช 

- นักธรรมเอก, ปริญญาโท ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คอลัมนิสต์ "บาตรเดียวท่องโลก" ของหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

- ได้รับตะเกียงเป็นธรรมาจารย์จากพระอาจารย์ติช นัท ฮันท์

- พระวิทยากรอบรมการภาวนาแก่เยาวชนและบุคคลทวไปชาวไทยและต่างประเทศ

 
ข่าวบางแสนสุข

ดีเดย์ 1 ก.พ.61 ห้ามสูบบุหรี่ชายหาดบางแสน
มาสนุกกับช้างกัน "Chang Carnival ชลบุรี" 2-3 ก.พ.61
"บางแสนละครก่อนจบ 9" ชม12ละครเวที 1นิทรรศการ
"SCB+แม่มณี" พาตะลุยช้อปชิมถิ่นเมืองชลฯ
"บางแสน"จัดงานเคาน์ดาวน์+ทำบุญขึ้นปีใหม่
"บางจาก" จัดปั่นจักรยาน @ อ่างเก็บน้ำบางพระ 16 ธ.ค.60
วิ่งควายชลบุรี ครั้งที่146 จัด28ก.ย.ถึง4ต.ค.60
ตำบลนาป่าจัดแข่งวิ่งควายน้ำ 16ก.ค.60
9 วันงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ-สงกรานต์ชลบุรี
ฟรีคอนเสิร์ตคลาสสิค 11 โชว์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เที่ยวอะไรดี..งานวันเด็กที่บางแสนและใกล้เคียง
นายกฯตุ้ยนำกวาด+ล้างเขาสามมุข รับนักวิ่งงานบางแสน21
1 ธ.ค.59 ชลบุรีจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)
วัดอ่างศิลา จัดสมโภชร้อยปีรวมวัด-พระไตรปิฏกพิมพ์ครั้งแรก
"แคนนอน" จัดนิทรรศการภาพถ่ายในความทรงจำ ที่ไบเทคCopyright © 2010 All Rights Reserved.

กองบรรณาธิการ บางแสนสุข ดอท คอม
อีเมล : editor@bangsaensook.com
เว็บไซต์ : www.bangsaensook.com
แฟนเพจ : www.facebook.com/bangsaensookpage